Mr.sci.dr Asim Spahović, specijalista ginekologije i akušerstva objašnjava kako teče trudnoća, te sam tok poroda u jednostavnim koracima kako bi trudnicama objasnili na što jednostavniji način na šta sve treba obratiti pažnju tokom trudnoće i samog poroda.

U ovom tekstu ću pokušati dati informacije za bolje razumijevanje toka trudnoće  i toka poroda koje naravno vode vaši ginekolozi. Ovo su samo informacije i nikako ne mogu zamjeniti niti uticati na vođenje trudnoće vašeg ginekologa i njegove upute.

O prvim pregledima i utvrđivanju trudnoće nećemo detaljisati, ali nakon izostanka ciklusa, sumnja se može potvrditi markerom beta HCG koji je specifičan za trudnoću i raste progresijski ili UZ pregledom. Odlazak na UZ par dana nakon zakašnjele menstruacije i nemogućnost vizualizacije ploda, stvara nervozu i napetost. Ne treba ni kasniti previše sa pregledom jer nisu sve trudnoće intrauterine (razvijanje ploda u materici, gdje mu je i mjesto), ali nakon kašnjenja ciklusa i nesigurnih i sigurnih znakova trudnoće, uvijek treba konsultovati ginekologa.

Podatak koji bi trebala svaka trudnica i buduća majka znati je datum zadnje menstruacije.

Nakon toga, da li su te menstruacije redovne ili kasne. Ako kasne da li je to kašnjenje koje se toleriše unutar granica ili su to menstruacije koje dolaze na 40 do 50 dana, pa nekad i više. Taj obični podatak u vodenju trudnoće znači puno, a tek pri dolasku u bolnicu i upoznavanju sa terminom OTP (očekivanim terminom poroda) nastaju nejasnoće i panika, u smislu da je dijete prenešeno ili da se trudnica poradja u 44 nedelji, a sve zbog nedostatka komunikacije. OTP koji je očekivanii nije fiksni datum poroda, ne treba da bude datum za koji se striktno vežete i pravite pometnju ako taj dan ne nastupi porod.

  • Pregled UZ u prvom trimestru je obavezan i nalazi koji se traže, te pregled od 11-13 N.G.
  • Pregled u 18-22 ili 24 N.G također obavezan, te pregled  u 32 N.G i UZ pregled od 36 do 40 N.G
  • Krvna grupa, RH faktor. (negativne krvne grupe zahtjevaju dodatni nadzor i testove)

Laboratorijski nalazi koji pokazuju stanje organizma trebaju da prate redovne zakazane preglede (to su specifični markeri koji pokazuju funkcije jetre, bubrega, krvnu sliku, vrijednosti šećera, i stanje organizma u cijelosti).

Vrijednostima šećera se trebaju redovno kontrolisati, i naglasiti potrebu za dodatnim testovima i pregledima u slučaju postojećih oboljenja.

Edemi ekstemiteta (ruku i nogu) zahtijevaju obradu i potrebno je razdvojiti edeme koji nastaju kao posljedica rada i dužeg stajanja od onih patoloških.

Pritisak iil TA mjeriti redovno, te u slučaju karakterističnih oboljenja vezanih za trudnoću raditi pojačan nadzor i mjerenja  na dnevnoj bazi više puta uz dodatne laboratorijske nalaze.

Krvna slika i Fe (željezo) su vrlo bitni jer u današnje vrijeme, veliki je broj trudnica sa hroničnom anemijom i onih koje na vrijeme ne prepoznaju nedostatak željeza u organizmu. Porod sam po sebi nosi određeni gubitak krvi, te ako imamo već postojeću anemiju, naravno da će oporavak od poroda biti teži i dugotrajniji. O anemijama bi se trebalo malo više razgovarati jer je to sve češća pojava i narušava kvalitet života a vrlo lako se može prevenirati.

Brisevi vagine koji se traže između 35-37 nedjelje trudnoće su nam korisni da bi vidjeli da li ima u poroađajnom kanalu nešto što bi beba mogla „pokupiti“ prolaskom kroz porođajni kanal. Vrlo bitan podatak, te se uzročnici vrlo lako uočavaju vaginalnim brisom, a poštedit će vas mnogih neugodnosti  pravovremenim davanjem terapije i težih komplikacija u slučaju infekcije. Također bris guše i nosa kao rezervoara mogućih infekcija na vrijeme uraditi. 

CTG zapisi koji se rade od 36-te sedmice gestacije, zavisno od ustanove i organizacije službe, trebaju trudnici da pruže uvid u objekat i osoblje koje je u tom objektu, da doživi prostor ustanove za porod, upozna se sa osobljem koje tu radi i cirkuliše, na pregledima  iznese svoja pitanje, strahove, nedoumice i sve što ih intreresuje i na taj način sebi otovre vrata te ustanove za porod.

Priča o porodu i sretnom završetku trundoće, preokupacija je svakog para.  Na svakom koraku se mogu naći informacije i savjeti koji su nemedicinski i medicinski, te iskustva majki (i roditelja) i kao takve ih treba uvažavati i sagledavati da bi iz njih izvukli zaključke. Iako živimo u 21-om vijeku mehanizam poroda je ostao isti kao i prije 100 i 500 godina i hiljada godina ranije, te se u tom smislu trebamo zapitati, gdje griješimo i žurimo sa porodom. Ne želim priču pojednostaviti da su se žene poradjale u poljima i kraj potoka. Bolnica je pravo mjesto za porod i svaku patologiju trudnoće, gdje svaka trudnica treba da dobije  adekvatnu medicinsku skrb.

Svako petljanje u mehanizam poroda koji to ne zahtjeva, jeste ometanje fiziološkog procesa.   

Normalni porođaj jeste porođaj terminskog i zrelog djeteta. Terminsko se odnosi na period od 38-42 nedjelje gestacije. Normalni porođaj napreduje svojim tokom i rezulutira rađanjem zdrava djeteta.

Nenormalni-težak porođaj (distocija) jest porođaj koji sporo napreduje i može dovesti do oštećenja majke i dijeteta.

Porođaj dijelimo u četiri porođajna doba.

  • Prvo porođajno doba – doba otvaranja materičnog ušća.
  • Drugo porođajno doba – doba istiskivanja ploda.
  • Treće porođajno doba – doba odljubljenja i rađanje postejlice
  • Četvrto porođajno doba – stadija ranog oporavka porodilje

Dolazak u porodilište sa neregularnim, neuhodanim bolovima će učiniti porod dužim, bolnijim, iscprljujućim pa će porodilja imati osjećaj da se porađa dva ili tri dana.

U početku porođaja kontrakcije materice su slabe i kratkotrajne. Pojavljuju se na svakih pola sata i počinju kao zatezanje materice koji polazi iz slabinskog dijela, da bi se ti bolovi u vremenskom periodu smanjivali na 20 minuta, pa napredovanjem porođajnih kontrakcija na sve češće i dugotrajnije.

Na kraju prvog doba (doba otvaranja materičnog ušća) kontrakcije traju od 50 sekundi do minute a javljaju se 2-3 puta u 10 minuta. U tom razdoblju porodilja osjeća najjače bolove.

Porodilja može aktivno sudjelovati u drugom porođajnom dobu da bi tehnikama disanja pojačala intenzitet napona. U ovom dijelu sinergija porodilja, akušera i babica je ključna.  O epizitomijama i razdorima međice nekom drugom prilikom. 

Nakon poroda djeteta nastupa treće porođajno doba, odnosno dok se ne porode posteljica i ovoji. Trudovi za posteljicu mnogo su slabiji a djeluju tako da odljušte i istisnu posteljicu iz materice.

Nakon poroda posteljice i ovoja nastupa četvrto porođajno doba u kojem porodilja mora ostati pod intenzivnim nadzorom najmanje dva sata.

Pratite ginekoloskaordinacija za više informacija, a rado ćemo odgovoriti i na sva Vaša pitanja.