Obje grupe jedinica mmol/L i mg/dL koriste se za mjerenje nivoa šećera u krvi. I jedne i druge mjerne jedinice iskazuju vrijednosti koncentracije glukoze u krvi, iako na drugačije načine.

mmol/L iskazuje molarnost, što je broj molekula onog što se mjeri (glukoza) unutar određenog volumena, u ovom slučaju unutar 1 litra.

mg/dL iskazuje koncentraciju omjerom mase i volumena, u ovom slučaju miligrama po decilitru.

Međunarodna Standardna Jedinica za mjerenje koncentracije glukoze u krvi najčešće korištena na našem podneblju je mmol/L je i  kod osoba koje nemaju dijabetes obično varira od 4 mmol/L do 6 mmol/L. Ipak, u manjoj mjeri se koriste i mjerenja u mg/dL.

Neki mjerači omogućuju mjerenje samo u mg/dL i postavljeni su samo za prikaz jedne grupe jedinica. Ukoliko taj podatak želite prevesti u vrijednosti mmol/L dobivena vrijednost se podijeli sa brojem 18. Dakle sama formula za izračunavanje mmol/L iz mg/dL je sljedeća:

mmol/L = mg/dL / 18

Ukoliko je situacija obrnuta i želite da imate vrijednosti glukoze u mg/dL, slijedi formula za izračunavanje mg/dL iz mmol/L:

mg/dL = 18 × mmol/L

Bez obzira o kojim mjernim jedinicama se radi, izuzetno je važno redovno mjerenje vrijednosti glukoze u krvi!

 Izvor:  www.diabetes.co.uk