Kod djeteta koje boluje od diabetes mellitus-a tip 1 ishrana zajedno sa primjenom inzulina i fizičkom aktivnošću čini osnovu liječenja. Usklađenost ova tri terapijska postupka obezbijedit će što bolju metaboličku kontrolu i normalan rast i razvoj oboljelog djeteta.  Kod djeteta koje boluje od diabetes mellitus-a tip 1, terapija inzulinom, stalan unos ugljikohidrata i fizička aktivnost moraju biti dio svakodnevnice. Važno je uskladiti unos inzulina prije obroka s ukupnim unosom ugljikohidrata za vrijeme obroka. Kod fizičke aktivnosti koja je planirana, kao što je slučaj kod djece koja treniraju, treba prilagoditi dozu inzulina, a ako je riječ o nekoj neplaniranoj fizičkoj aktivnosti, potreban je dodatan unos ugljikohidrata.

Ishrana djeteta s  diabetes mellitusom tip 1 mora biti kontrolisana i pri planiranja jelovnika treba poštovati tri principa, a to su: princip ravnoteže, umjerenosti i raznolikosti. Ishrana djeteta s dijabetesom treba biti  zdrava i raznovrsna i treba da uključuje osnovne skupine namirnica: žitarice, voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode, meso, ribu, jaja i masnoće. Sva djeca trebaju unositi dovoljno zdravih ugljikohidrata, bjelančevina, masti, vitamina i minerala kako bi normalno funkcionisala, rasla i razvijala se, bez obzira da li imaju dijagnozu diabetes mellitusa tip 1 ili ne. Preporučuje se da ugljikohidrati čine 50 do 60%, bjelančevine 15 do 20%, a masti 25 do 30% ukupnoga dnevnog energetskog unosa. Najveću pažnju treba poklanjati količini i kakvoći ugljikohidrata i masti. U jelovniku djeteta oboljelog od dijabetesa trebale bi što više biti zastupljene ugljikohidratne namirnice s niskim glikemijskim indeksom, visokim udjelom vlakana i namirnice koje su bogate nezasićenim mastima.

Važno je da dijete s dijabetesom jede redovno, da ima tri glavna obroka po mogućnosti uz međuobroke (dvije do tri užine), kako bi se održala zadovoljavajuća koncentracija glukoze u krvi. Planiranju jelovnika djeteta oboljelog od dijabetesa mora se pristupiti individualno i moraju se uvažavati želje i potrebe djeteta.U najvećoj mogućoj mjeri potrebno je uskladiti ishranu cijele porodice s ishranom djeteta oboljelog od diabetes mellitusa tip 1. Sve nabrojano doprinosi kvalitetnijem životu oboljelog djeteta i što boljoj kontroli ovog oboljenja.

Ono što treba naglasiti jeste da za djecu oboljelu od diabetes mellitusa tip 1 nema zabranjenih namirnica. Slatkiši su dozvoljeni i  mogu ih konzumirati u umjerenim količinima uz popratnu i odgovarajuću dozu inzulina.