Počevši  od    1991.    godine,    kada  je Pharma Maac osnovan, ova kompanija uspješno  ispunjava  potrebe  cjelokupnog  terapeutskog   lanca:   bolnica,   medicinskog   osoblja,   apoteka,   prodavnica,   pacijenata   i   krajnjih korisnika. Postupaju u skladu sa modelom holističkog koncepta, pružajući vrijedne terapeutske opcije,  liječenje  i  dijagnostiku  zasnovanu  na  dokazima   komplementarne   i   integrativne   medicine.  Pharma maac portfolio se sastoji  od  velikog   asortimana   proizvoda   potrebnim ljudima u  potrazi  za  zdravijim  i  boljim  životom,  kao  što  su:  lijekovi,  biološki lijekovi,  medicinska  oprema,  hrana,  dodaci  prehrani i kozmetika. Aktivno     se bave i specijaliziranom medicinom, kao  tržištem  široke  potrošnje,  sa  ciljem da dosegnu do pacijenata i potrošača u svim poljima – kako bi im omogućili izbor koji im najviše odgovara.