U organizaciji Udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa USK-a održana je edukativno-rekreativna radionica u periodu od 07.-09.08.2020. godine, pod nazivom „Mala škola dijabetesa  na Uni“. Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom covida-19, aktivnost se održala na otvorenom prostoru na obali rijeke Une, uz poštivanje preporuka kriznog štaba FMZ.

Tokom radionice prezentiran je i objašnjen princip računanja ugljenih hidrata i edukacija o načinu prehrane, hipo i hiperglikemiji, te o pravilnoj upotrebi glukagona, a sve uz stručne savjete i edukaciju dr. Selme Pašagić. Takođe, govorilo se o povezanosti dijabetesa i sporta, a zatim je nastavljeno druženje u prirodi.

Ono što je posebno važno jeste razgovor o dijabetesu i prenošenje iskustva između roditelja i djece članova udruženja, jer bez obzira koliko znali o dijabetesu uvijek je dobro čuti savjet o tome kako riješiti neki problem, bilo da se radi o hiper ili hipoglikemiji, pa do toga kako se ponašati u školama, sportskim klubovima itd.

Mak fondacija, Wellion austrijska dijabetska marka zajedno sa Pharma Maac-dijabetes klubom bili su ponosna podrška ovom događaju. Članovi udruženja su se posebno obradovali Frigo bagovima za najmlađe koji će pomoći čuvanju inzulina tokom ljetnih mjeseci.

Ovom prilikom predstavićemo i ovo vrijedno i aktivno udruženje.

Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa USK-a osnovano je 2016. godine sa sjedištem u Bihaću. Od svog osnivanja aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva, a to je poboljšanje zdravstvenog, socijalnog i ekonomskog položaja djece i mladih oboljelih od dijabetesa na području USK-a. Realizovali su veliki broj aktivnosti i projekata i dokazali se kao korisni članovi svoje lokalne zajednice. Nosioci su nagrade „Plaketa Grada Bihaća“, što je samo jedan mali dokaz da je njihova zajednica i okruženje prepoznalo istinski  trud i zalaganje za ostvarivanje prava osoba oboljelih od dijabetesa u Unsko-sanskom kantonu.

Predsjednica udruženja g-đa Rubija Kulenović, i sama majka djeteta oboljelog od dijabetesa, godinama se nesebično zalaže za ostvarivanje prava i ispunjavanje potreba ove osjetljive, a istovremeno posebne kategorije djece i omladine. Uz podršku roditelja i ostalih članova udruženja svakodnevno pokušava skrenuti pažnju na ove divne mlade ljude i na njihovu svakodnevnu borbu.