Svjetski dan dijabetesa obilježava se 14. novembra i predstavlja najveću kampanju u svijetu posvećenu ovoj hroničnoj bolesti.

Dijabetes danas spada u najčešća endokrinološka oboljenja i u stalnom je porastu. To je uglavnom jedna od posljedica modernog stila života, koji prate nezdrave životne navike.

Ova bolest karakteristična je za starije osobe, kod kojih se ona javlja kao posljedica degenerativnih promjena u organizmu. Kod mladih osoba se najčešće javlja usljed genetskih poremećaja ili prilikom oštećenja pankreasa kod pojedinih oboljenja, kao i niza drugih nepoznatih uzroka.

Život sa dijabetesom nosi mnoštvo izazova, ali ne isključuje mogućnost postojanja zdravog i aktivnog života – svijest o sebi i okruženju jeste ključ dobrog upravljanja dijabetesom. Praćenje reagovanja organizma u različitim situacijama, planiranje i blagovremeno prepoznavanje njegovih znakova dat će vam mogućnost aktivnosti u svim vrstama okruženja i situacija u kojima se nađete. 

Rana dijagnoza i liječenje su ključni za sprječavanje komplikacija dijabetesa i postizanje što boljih rezultata u liječenju i što kasnijoj pojavi mogućih komplikacija. Podrška porodice i briga o osobi oboljeloj od dijabetesa imaju značajnu ulogu u postizanju boljih rezultata u liječenju. Svi članovi porodice  se trebaju edukovati i dati svoj doprinos, da bi osoba sa dijabetesom što lakše prihvatila svoju bolest, redovno uzimala terapiju, redovno mjerila vrijednosti glukoze u krvi, praktikovala fizičku aktivnost i konzumirala što zdraviju i uravnoteženu prehranu.

Budimo svi podrška osobama oboljelim od dijabetesa, i to ne samo 14. novembra nego svaki dan!