„Pedijatrija, kao grana medicine, zauzima posebno mesto. To je najlepša grana medicine, koja se bavi odrastanjem deteta, praćenjem njegovog fizičkog rasta, čula – vida i sluha, razvoja govora, emocionalnog i socijalnog razvoja.

Pedijatar prati i leči i zdravo i bolesno dete.

Deca nisu „mali ljudi“, nego nežna i osetljiva populacija, koja zahteva mnogo brige, pažnje, strpljenja, znanja, hrabrosti, iskustva i vremena.

Pedijatrija je spoj mnogih kliničkih predmeta, te je za uspešno obavljanje ovog posla neophodno dobro poznavanje različitih grana medicine.

Pedijatar mora da ima izraženu spremnost za pomaganje ljudima, da poseduje dobre komunikacijske sposobnosti, strpljenje, veštinu uspostavljanja odnosa poverenja sa detetom i njegovim roditeljem.

Pedijatar ima visok nivo odgovornosti na poslu, te je veoma važno znati odrediti granice svoje kompetentnosti i imati razvijenu veštinu kritičkog mišljenja, kao i sposobnost donošenja odluka. „

Prim. Dr Zagorka Vidović, specijalista pedijatar