U svijetu od dijabetesa trenutno boluje 415 miliona ljudi, a predviđa se da će do 2040. godine taj broj porasti na čak 642 miliona. Ove brojke ukazuju na važnost problema koji predstavlja dijabetes u današnjem modernom svijetu.

Velikim brojem aktivnosti naših partnera Pharma Maac i Wellion tokom mjeseca novembra, nastojala se dati podrška i ukazati na probleme koji imaju ljudi sa dijabetesom, a što je posebno važno u vrijeme pandemije.

Obzirom na pandemiju koronavirusa i poštovanje svih higijensko-epidemioloških mjera javna mjerenja šećera u krvi su bila ograničena, ali višegodišnja podrška prema Udruženjima širom BiH nije izostala ni ove godine. Neka od tih Udruženja su: Novi Horizonti, Inzula, Diabet NO1, Udruženje USK, Udruženje Trebinje, Slatkiši ZE-DO Kantona, Udruženje KS, Udruženje Prijedor, Udruženje Kladanj, Plavi krug itd.

Posebno izdvajamo online edukacije. Predavanje dr Ajle Pidro na temu dijabetičke retinopatije, kao i predavanje dr Sanje Bevande i Davora Skeledžije.

Podizanje svijesti o znakovima, simptomima i faktorima rizika za sve vrste dijabetesa su od velike važnosti za rano otkrivanje, što ranije postavljanje dijagnoze i primjenu potrebne terapije.

Budimo svi podrška osobama oboljelim od dijabetesa, i to ne samo tokom mjeseca novembra, nego svaki dan!