Nakon dijagnosticiranja dijabetesa, vaš ljekar će odrediti koji je to raspon unutar kojeg se trebaju nalaziti vaše vrijednosti glukoze. Te vrijednosti moraju biti predmet stalne kontrole, jer održavanje vrijednosti glukoze unutar definisanih granica usporava napredovanje i sprječava komplikacije dijabetesa. 

Slijede smjernice za pravilno mjerenje glukoze u krvi. 

Priprema lancete

  1. Povucite kapicu lancetara, te umetnite novu lancetu u nosač lancetara. Pripazite da lanceta u potpunosti sjedne u nosač lancetara.  
  1. Odvrnite zaštitni vrh lancete. Vratite kapicu lancetara. 
  1. Podesite dubinu uboda na brojčanom prstenu lancetara. Broj 1 označava najplići ubod, a broj 5 najdublji. 
  1. Jednom rukom primite kapicu lancetara, a drugom rukom povucite suprotni kraj lancetara dok ne klikne. Lancetar je spreman za upotrebu. 
  1. Prislonite vrh lancetara uz jagodicu prsta i pritisnite tipku za oslobađanje lancete. 

UPOZORENJE 
Prilikom svakog testiranja uvijek koristite sterilnu, novu lancetu, kako bi izbjegli mogućnost zaraze. Ako koristite alkohol za dezinfekciju pričekajte da se dobro osuši prije uzimanja uzorka krvi. 

Umjesto lancetara, možete koristiti i sigurnosne lancete! 

Danas se na tržištu nalaze tzv. sigurnosne lancete, gdje je igla sada skrivena u kućištu i prije i nakon upotrebe. Idealne su za sve zdravstvene radnike, bolnice, osobe sa oslabljenom motorikom i starije osobe, kao i za sve ostale koji žele sigurnost prilikom mjerenja. Poseban mehanizam opruga omogućava sigurnost i odsustvo eventualne povrede. 

 

Priprema test trake i mjerenje

1. Izvadite jednu test traku iz pakovanja i odmah zatvorite bočicu. 

2. Test traku umetnite u aparat za mjerenje šećera u krvi, na otvor sa gornje strane područjem kontakta. Gornji dio test trake, sa suprotnog kraja, mora imati udubljenu crticu na koju se nanosi kap krvi – vrh test trake. 

Umetanjem test trake aparat je aktiviran. Nije potrebno pritiskati bilo koju tipku na aparatu. 

3. Operite ili dezinficirajte ruke, te ih dobro posušite prije mjerenja šećera u krvi. 

4. Prislonite vrh lancetara uz jagodicu prsta i pritisnite tipku za oslobađanje lancete. 

5. Prinesite test traku uzorku krvi i lagano dotaknite kapljicu krvi. Test traka uvlači kapljicu krvi poput slamke. Kada je nanesen dovoljan uzorak krvi, uređaj će se oglasiti kratkim zvučnim signalom. Odmaknite traku od kapljice krvi.  

Nakon 6 sekundi dobit ćete rezultat mjerenja. 

6. Izvadite iskorištenu test traku i bacite je. Uređaj će se automatski isključiti. Također, izvadite iskorištenu lancetu iz lancetara. Iskorištenu test traku i lancetu bacite u odgovarajući spremnik. 

NAPOMENA: Test trake koristite samo jednom!