Dijabetes je bolest koja dovodi do povišenog nivoa glukoze (šećera) u krvi. Posljedično, povišeni nivo šećera u krvi može povećati rizik za niz očnih problema, uključujući zamagljen vid, kataraktu, glaukom i dijabetičku retinopatiju.

Dijabetes često oštećuje male krvne sudove organizma, a kako su u oku krvne žile jako male komplikacije dijabetesa se među prvima javljaju na oku. Ovo stanje se naziva dijabetička retinopatija i najčešći je uzrok gubitka vida kod osoba oboljelih od dijabetesa. Dijabetička retinopatija se razvija kada su krvne žile u oku izložene visokim nivoima glukoze u krvi tokom dužeg vremenskog perioda. Ovo slabi zidove krvnih žila u očima. Što duže osoba ima dijabetes i što je veća izloženost visokoj glukozi u krvi, veći je rizik od ovog stanja.

Šta je pregled oka retinologa – pregled oka kod osoba oboljelih od dijabetesa?

Svako s dijabetesom potiče se na redovne očne preglede. To vašem oftalmologu omogućava da traži promjene na krvnim žilama retine koje mogu ukazivati na dijabetičku retinopatiju. Evo što možete očekivati tokom pregleda oka za osobe oboljele od dijabetesa:

  1. Vaš oftalmolog će vas pitati o vašoj medicinskoj historiji (bolestima, lijekovima, operacijama) i historiji oboljenja oka. Pobrinite se da imate dokumentaciju ili da možete dati podatke vašem doktoru/doktorici.
  2. Dalje ćete pročitati slova na tabli bez naočala i sa dioptrijom.
  3. Mjerenje očnog pritiska.
  4. Zatim će vam se pregledati prednji segment na mikroskopu.
  5. Potom će vam se kapati kapi za širenje zjenica i koristiti posebno svjetlo nazvano prorezanom lampom za pregled stražnjeg dijela oka (Retine).
  6. Veoma često je potrebno učiniti snimanje centra za vid (OCT) ili snimanja krvnih žila unutar oka.

Tokom dijabetičkog pregleda očiju, ljekar će također provjeriti vaše oči na mrenu i glaukom.

Dijabetička retinopatija, kada se dijagnosticira na vrijeme, više nije stanje zbog kojeg ćete oslijepiti. U današnje vrijeme ranim otkrivanjem i brzim liječenjem možemo spriječiti gubitak vida, a u nekim slučajevima smo u stanju poništiti neke dijabetičke promjene u oku. Ali ono što je bitno i što se trudimo pružiti svima je kvalitetna edukacija naših pacijenata, o tome što je dijabetes i kako to utiče na njihov vid. Saradnjom ljekara primarne zdravstvene zaštite, endokrinologa, porodice i pacijenta, pronalaze se strategije za poboljšanje šećera u krvi i kontrole krvnog pritiska. Ova dva faktora rizika, između ostalog, jesu stvari za koje naši pacijenti imaju sposobnost kontrole. A uz smjernice, cilj nam je održati dobar vid, ali i zdravlje ostatka organizma.

Ako vam je dijagnosticiran dijabetes, važno je redovno pregledati oči, tako da vaš oftalmolog može rano otkriti probleme poput dijabetičke retinopatije, sačuvati zdravlje očiju i zaštititi vid.