Impressum

Medijski vlasnik i izdavač:

Health Movers d.o.o.


Bačići br.7, 
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

T: +387 33 473 442,
F: +387 33 473 562

E: office@healthmovers.ba


Registracija: Kanton Sarajevo Općinski sud Sarajevo 065-0-Reg-17-000147


ID 4201118520009  PDV 20111852000


Član Gospodarske Komore Kantona Sarajevo


Sva prava zadržana