Briga o sebi ili „self-care“ pojam je koji se u skorije vrijeme sve češće koristi u svrhu označavanja aktivnosti koje nam pomažu da vodimo računa o sopstvenom zdravlju, spolja i iznutra. Pojam se prvobitno odnosio na održavanje fizičkog zdravlja, uključujući higijenu, ispravnu ishranu te fizičku aktivnost, međutim, danas ovaj pojam dobija šire značenje, pa se briga o sebi odnosi na postizanje i održavanje sveukupnog fizičkog i mentalnog zdravlja, s obzirom da je to dvoje često nerazdvojivo.

Briga o sebi nije nagrada niti luksuz, već prosto zadovoljavanje urođene težnje da vodimo računa o sebi i sopstvenim potrebama. Ona može da se sastoji od malih koraka i rituala koje osoba implementira u svakodnevni život, bilo da je to tjelovježba, njega ili neka druga vrsta aktivnosti koja nam predstavlja bijeg od stresora koje donosi svakodnevnica. Kao i većina navika, briga o sebi nije nešto što se uspostavlja lako. Ponekad nam ide od ruke, a ponekad ne, u zavisnosti od različitih životnih situacija i naših unutrašnjih stanja. Ono što je važno jeste da smo svjesni značaja izdvajanja vremena i resursa za lične potrebe, interesovanja i zadovoljstva.  Aktivnost koju biramo prilagođavamo našoj specifičnoj potrebi i osjećanjima u datoj situaciji, iskorištavajući dostupne nam resurse na najbolji mogući način.

U današnjem ubrzanom načinu življenja, može se reći da briga o sebi predstavlja temelj balansiranog života. Uvođenje opuštajućih i ispunjavajućih aktivnosti u dnevni raspored, osim što predstavlja odmor od svakodnevnog napora, donosi i dugoročne psihološke benefite.

Upoznajemo sebe

Prepoznavanje i prihvatanje sopstvenih potreba osnova je zdravog odnosa prema sebi. Kada identifikujemo šta nam je potrebno i šta želimo te uložimo vrijeme i resurse da to sebi obezbijedimo, doprinosimo trenutnim osjećajima ispunjenosti, mira i relaksacije, ali i dugoročnom osjećaju dobrobiti i zadovoljstva samim sobom.

Stičemo samopouzdanje

Samopouzdanje određuje kako ćemo se odnositi prema samima sebi, iznutra i s vana. Vodeći računa o sebi podsjećamo se na ono što je dobro „na“ i „u“ nama, ističemo sopstvene kvalitete i radimo na dijelovima sebe za koje smatramo da trebaju biti unaprijeđeni. Briga o sebi je pokazatelj da se prema sebi odnosimo sa poštovanjem i da dajemo sebi ono što zaslužujemo.

Unosimo strukturu i stabilnost u život

Neizvjesnost i brze promjene u današnjem načinu života u velikoj su mjeri uzročnici nesigurnosti, anksioznosti i stresa. Zbog toga, mali rituali brige o sebi koji rezultiraju osjećajem relaksiranosti pokazuju nam da neke aspekte života možemo da držimo pod kontrolom, a odnos prema sebi je jedna od ključnih stvari koje spadaju u tu grupu.

Podstičemo produktivnost

Brigu o sebi nerijetko zapuštamo zbog manjka energije i vremena, neznajući da je ona  jedan od ključnih alata koji nam pomažu da budemo produktivniji. Osluškujući svoje potrebe učimo da se centriramo, odredimo prioritete i usmjerimo našu energiju na ono što nam je zaista važno.

Gradimo rezilijentnost

Iako često nismo odgovorni za životne situacije u kojima se nađemo, odgovorni smo da se nosimo sa njima uz makismalno očuvanje sopstvenog dobra. Rezilijentnost, ili sposobnost adaptacije na različite stresne situacije, između ostalog, gradi se i kroz pozitivan odnos prema sebi – vodeći računa o sopstvenim potrebama, željama i sveukupnom zdravlju.